Wymagane dokumenty

Skierowanie do NZOZ Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wydaje lekarz POZ lub lekarz prowadzący pacjenta w szpitalu. Do skierowania należy załączyć poniższe dokumenty i przesłać na adres Zakładu lub dostarczyć osobiście.
1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu (zał. 1) POBIERZ
2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie (zał. 2) POBIERZ
3. Skierowanie do Zakładu (zał. 3) POBIERZ
4. Kwalifikacja pielęgniarska POBIERZ
5. Dane osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego POBIERZ
Na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej pacjenta lekarz Zakładu wraz z Dyrektorem i Pielęgniarką Oddziałową podejmuje decyzję o przyjęciu i terminie przyjęcia. O zakwalifikowaniu do Zakładu pacjent wraz z rodziną zostaje poinformowany telefonicznie.

.

Comments are closed.