Świadczenia

W Zakładzie udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle i obłożnie chorych, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już hospitalizacji. Ze względu na stan zdrowia i pogłębiającą się niepełnosprawność oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji realizowanej poprzez:
 • opiekę lekarską
 • opiekę pielęgniarską
 • rehabilitację
 • leczenie farmakologiczne
 • terapię psychologiczną
 • badanie i terapię logopedyczną
 • terapię zajęciową
 • leczenie dietetyczne
 • zapewnienie konsultacji specjalistycznych
 • wykonywanie zleconych badań
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.
images 2
images 5
.

Comments are closed.